Bruk av funksjonen FINN.RAD - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Bruk av funksjonen FINN.RAD
 
Bruk av funksjonen FINN.RAD( Søkeverdi; Matrise; Kolonneindeks; Søkeområde )
Søker etter en verdi i den første kolonnen i en matrise og returnerer en verdi i den samme raden fra en annen kolonne i matrisen.
 

Eksempel:
 


I dette eksemplet søker vi etter A i kolonnen Søkedata og FINN.RAD vil gi et resultat = 1000 hentet fra kolonnen Resultatdata.
 

Søkeverdi: "A" fra cellen A2
Matrise: C2:D4
Kolonneindeks: 2 (Dette betyr at resultatet hentes fra kolonne 2 i matrisen)
 

NB! Søkeområdet er en logisk funksjon. Hvis setter dette lik USANN søker du etter eksakt verdi. Setter du den lik SANN søker du etter nærmeste verdi.
Tilbake til innholdet