Excel - Hurtigreferanse - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Hurtigreferanser Excel
Grunnleggende
Fil-båndet, som ligger i øvre venstre hjørne av programvinduet,  erstatter Office-knappen som er i 2007-versjonen av Microsoft Word. Fil-båndet gir adgang til backstage vise som inneholder grunnleggende filbehandling kommandoer, inkludert nye, Åpne, Lagre, Skriv ut og Lukk.

 • Opprett en ny tom arbeidsbok: Klikk Fil-båndet,      velg Ny, og klikk på Opprett, eller trykk “Ctrl+N” .
 • Åpne en arbeidsbok: Klikk Fil-båndet og velg Åpne, eller      trykk “Ctrl+O”.
 • Lagre en arbeidsbok: Klikk på Lagre-knappen på verktøylinjen for      hurtigtilgang, eller trykk “Ctrl+S”.
 • Lagre en arbeidsbok med et annet navn: Klikk Fil- båndet,      velg Lagre som, og angi et nytt navn for arbeidsboken.
 • Forhåndsvise en arbeidsbok: Klikk Fil-båndet,      og velg Skriv ut.
 • Skriv ut en arbeidsbok: Klikk Fil-knappen      og velg Skriv ut, eller trykk “Ctrl+P”.
 • Hurtigutskrift: Klikk Fil-båndet, velg Skriv ut, Klikk      på Skriv ut-knappen.
 • Angre: Klikk på Angre-knappen på verktøylinjen for      hurtigtilgang eller trykker “Ctrl+Z”.
 • Lukk en arbeidsbok: Klikk på Lukk-knappen eller trykk “Ctrl+W”.
 • Få hjelp: Trykk “F1” for å åpne Hjelpe-vinduet. Skriv inn      spørsmålet og trykk på Enter.
 • Avslutt Excel: Klikk på Fil og klikk Avslutt, eller      klikk på Lukk-knappen i øvre høyre hjørne, eller trykk “Alt+F4”.
 
Snarveier
Generelt
 • Åpne en arbeidsbok “Ctrl+O”
 • Opprett ny “Ctrl+N”
 • Lagre en arbeidsbok “Ctrl+S”
 • Skriv ut en arbeidsbok “Ctrl+P”
 • Lukk et dokument “Ctrl+W”
 • Hjelp “F1”
 
Redigere
 • Klipp ut “Ctrl+X”
 • Kopier “Ctrl+C”
 • Lim inn “Ctrl+V”
 • Angre “Ctrl+Z”
 • Gjøre om eller Gjenta “Ctrl+Y”
 • Finn “Ctrl+B”
 • Erstatt “Ctrl+H”.
 • Velg alt “Ctrl+A”

Formatering
 • Fet “Ctrl+F”
 • Kursiv “Ctrl+K”
 • Understrek “Ctrl+U”
 • Åpne dialogboksen Formater celler “Ctrl+1”

Redigering
 • Redigere innhold i en celle: Merk cellen, klikk på formellinjen, redigere celleinnholdet, og trykk <Enter> når du er ferdig.
 • Fjerne innhold i en celle: Velg cellen(e) og trykk på <Delete>.
 • Klippe ut eller kopiere data: Velg cellen(e) og klikk på Klipp ut eller Kopier-knappen i gruppen Utklippstavle i kategorien Hjem.
 • Lim inn data: Velg målcellen(e) og klikk på Lim inn-knappen i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.
 • Kopier ved bruk av Autofyll: Pek på fyllhåndtaket nederst i høyre hjørne av den valgte cellen(e), og flytt til målet cellen(e).
 • Flytte eller kopiere celler ved hjelp av “dra og slipp”: Merk cellen(e) du vil flytte eller kopiere, plasser pekeren over en kant av den valgte cellen(e), og deretter dra til målcellene. Hvis du vil kopiere, gamle ned “Ctrl”-tasten mens du drar.
 • Lim inn utvalg: Klipp ut eller kopiere cellen(e), velg målcellen(e), klikker Lim inn-knappen listen pilen i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og velg Lim inn utvalg. Velg et alternativ og klikk OK.
 • Sett inn en kolonne eller rad: Høyreklikk den valgte rad eller kolonne, til høyre for kolonnen eller under raden du vil sette inn og velge Sett inn fra kontekstmenyen eller trykk “Ctrl + +”.
 • Slette en kolonne eller rad: Velg raden eller kolonnen og enten høyreklikk på dem og velg Slett fra kontekstmenyen, eller klikk på Slett-knappen i Celler-gruppen i kategorien Hjem, eller tryll “Ctrl + -“.
 • Sette inn en kommentar: Merk cellen der du vil sette inn en kommentar og klikk kategorien Se gjennom på båndet. Klikk på Ny Kommentar-knappen i Kommentarer-gruppen. Skriv en kommentar, klikk deretter utenfor kommentarboksen. Pek på cellen for å se kommentaren.
 
Formatering
 • Format tekst: Bruk kommandoene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem, eller klikk dialogboksvelgeren i Skrift-gruppen for å åpne dialogboksen Skrift.
 • Format verdier: Bruk kommandoene i Tall-gruppen i kategorien Hjem, eller klikk dialogboksvelgeren i Tall-gruppen for å åpne dialogboksen Formater celler.
 • Kopier formatering med “Malerkosten”: Merk cellen(e) med formateringen du vil kopiere og klikk på “Kopier formatkost”-knappen i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. Deretter velger du cellen(e) du vil bruke den kopierte formatering på.
 • Cellejustering: Merk cellen(e) og klikk på riktig justering knappen (Venstrejuster, Midtstill, Høyrejuster) i Justering-gruppen i Hjem kategorien.

Formler og funksjoner
 • Summer celleområde: Klikk cellen der du vil sette inn total og klikk på knappen AutoSum i Redigering-gruppen i kategorien Hjem. Bekreft det valgte celleområdet og trykker retur.
 • Skrive inn en formel: Velg cellen der du vil sette inn formelen, trykker du på “=”, og skriv inn formelen ved hjelp av verdier, cellereferanser, operatorer og funksjoner. Trykk <Enter> når du er ferdig.
 • Sett inn en funksjon: Velg cellen der du vil legge inn funksjonen og klikk på knappen Sett inn funksjon på formellinjen.
 • Referere til en celle i en formel: Skriv inn cellereferansen (for eksempel B5) i formelen eller klikk i cellen du vil referere til.
 • Opprette en absolutt cellereferanse: Skriv $ tegn foran cellereferansen eller trykk “F4” for å gjøre cellereferansen absolutt.
 • Lage Sparkline: Velg data inkludert cellen hvor du ønsker at Sparkline skal vises. Gå til kategorien Sett inn. I gruppen Sparkline-grafikk velger den Sparkline-typen du ønsker å bruke; Linje, Kolonner, Vinning/tap.
 
Diagrammer og utseende
 • Opprette et diagram: Velg celleområdet som inneholder dataene du ønsker å lage et diagram av og klikk på kategorien Sett inn på båndet. Klikk en diagramtype i Diagrammer-gruppen, og velg diagrammet du vil bruke fra listen.
 • Justering av kolonnebredden: Dra høyre kantlinje av kolonneoverskriften eller dobbeltklikk på kantlinjen for å få beste tilpassing av kolonnen i henhold til innholdet.
 • Juster radhøyden: Dra den nederste kantlinjen av radoverskriften eller dobbeltklikk på kantlinjen for å få beste tilpassing av raden i henhold til innholdet.
 • Legg til kantlinje: Merk cellen(e), klikk på Skyggelegging-knappen og pil ned i Skrift-gruppen i kategorien Hjem, og velg en ramme type.
 • Cellebakgrunn: Merk cellen(e), klikker du Fyllfarge-knappen og pil ned i Skrift-gruppen i kategorien Hjem, og velg en fyllfarge.
 • Bruke et dokument-tema: Klikk kategorien Sideoppsett på båndet, Klikk på Temaer-knappen i Temaer gruppen, og velg et tema fra i galleriet.
 • Sette inn en topptekst eller bunntekst: Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk på topptekst og bunntekst knappen i Tekst-gruppen. Skriv inn en tekst.
 
Bruke Arbeidsboken
 • Legge til et nytt regneark: Klikk på Sett inn regneark til høyre for siste ark nederst på skjermen i arbeidsboken eller trykk “Shift+F11”.
 • Slette et regneark: Velg arket vil slette, klikk på Slett-knappen og pil ned i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og velg Slett ark. Eller høyreklikk på ark-fanen og velg Slett fra kontekstmenyen.
 • Gi nytt navn til et regneark: Dobbeltklikk på “Ark-navnet”, angi et nytt navn for regnearket, og trykk <Enter>.
 • Splitte et vindu: Dra enten vertikal eller horisontal split bar (som ligger nær rullefeltene) på regnearket.
 • Frys ruter: Plasser pekeren i cellen der du vil fryse vinduet, klikk på kategorien Visning på båndet, klikk på knappen Frys ruter i Vindu-gruppen, og velg et alternativ fra listen.
 • Velge et utskriftsområde: Velg celleområdet du vil skrive ut, klikk på kategorien Sideoppsett på båndet, klikk på Utskriftsområde-knappen i Utskriftsformat-gruppen, og velg Angi utskriftsområde.
 • Juster sidemarger, orientering, størrelse og Skift: Klikk på kategorien Sideoppsett på båndet og bruk kommandoer i Utskriftsformat-gruppen, eller klikk dialogboksvelgeren i Utskriftsformat-gruppen for å åpne dialogboksen Utskriftsformat.
 • Beskytt eller del en arbeidsbok: Klikk på kategorien Se gjennom på båndet og bruk kommandoer i Endringer-gruppen.
Tilbake til innholdet