Fjerne innhold i en celle - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Fjerne innhold i en celle
Marker cellen(e) og trykk på Delete-tasten.
Tilbake til innholdet