Flytte eller kopiere celler ved hjelp av “dra og slipp” - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Flytte eller kopiere celler ved hjelp av “dra og slipp”
Merk cellen(e) du vil flytte eller kopiere, plasser pekeren over en kant av den valgte cellen(e), og deretter dra til målcellene. Hvis du vil kopiere, hold ned Ctrl-tasten mens du drar.
Tilbake til innholdet