Kjede sammen KJEDE.SAMMEN - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Kjede sammen - KJEDE.SAMMEN
Kjeder to eller flere tekststrenger sammen til én tekststreng.

Syntaks
KJEDE.SAMMEN (tekst1;tekst2;...)
Tekst1; tekst2; ... er 2 til 255 tekstelementer som skal kjedes sammen til ett enkelt tekstelement. Tekstelementene kan være tekststrenger, tall eller referanser til enkeltceller.

Kommentarer
Du kan også bruke beregningsoperatoren & i stedet for funksjonen KJEDE.SAMMEN til å koble tekstelementer.
=A1&B1 returnerer for eksempel samme verdi som =KJEDE.SAMMEN(A1,B1).

Tilbake til innholdet