Kombinere tekst og tall - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Kombinere tekst og tall

I noen tilfeller er det ønskelig å presentere resultater på en mer leselig måte. En løsning er å kombinere tekst og tall. Du gjør dette ved å bruke funksjonen -
KJEDE.SAMMEN og tekstoperatøren (&). KJEDE.SAMMEN (tekst1; tekst2; tekst3; ...)
Kjeder to eller flere tekststrenger sammen til én tekststreng.

Alt 1. Formel i celle A6
Formel i celle A6. =A2&" solgte "&B2&" enheter."

Alt 2. Formel i celle A7
Formel i i celle A7. =A3&" solgte "&TEKST(B3; "0 %")&" av samlet salg."

Alt 3. Formel i celle A8
Samme res. som i Alt.1 men skrevet på annen måte.
Formel i i celle A8. Samme resultat som Alt.1 men skrevet på annen måte. =KJEDE.SAMMEN(A2; " solgte "; B2; " enheter.")

Tilbake til innholdet