Kopier et format - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Kopier et format
En funksjon som ikke brukes så ofte er kopiering av formater. Ved å bruke denne funksjonen er det lett å gjøre formatendringer i dokumentet.
Hvis du f.eks. har et avsnitt med et bestemt format som du ønsker å bruke på et annet avsnitt i dokumentet kan dette lett kopieres.

Fremgangsmåte:
Plasser markøren på avsnittet du ønsker å kopiere formatet fra og tykk Ctrl+Shift+C.
Flytt til avsnittet hvor du vil ha samme format og trykk Ctrl+Shift+V.
Tilbake til innholdet