Kopier formatering med “Malerkosten” - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Kopier formatering med “Malerkosten”

Merk cellen(e) med formateringen du vil kopiere og klikk på Kopier formatkost-knappen i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. Deretter velger du cellen(e) du vil bruke den kopierte formatering på.
Tilbake til innholdet