Redigere innhold i en celle - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Redigere innhold i en celle
Merk cellen, klikk på formellinjen, redigere celleinnholdet, og trykk Enter når du er ferdig. Du kan også dobbeltklikke i en celle for å redigere direkte i cellen.
Tilbake til innholdet