Relative, absolutte og blandede referanser - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Relative, absolutte og blandede referanser

Hvis referansen er:
$A$1 (absolutt kolonne og absolutt rad), Endres den til: $A$1A
$1 (relativ kolonne og absolutt rad), Endres den til: C$1
$A1 (absolutt kolonne og relativ rad), Endres den til: $A3
A1 (relativ kolonne og relativ rad), Endres den til: C3

Tips:
For å endre referansetype klikker du på cellen og tryller F4 for å bytte mellom kombinasjonene.
Tilbake til innholdet