Sett inn en funksjon - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Sett inn en funksjon

Velg cellen der du vil legge inn funksjonen og klikk på knappen Sett inn funksjon på formellinjen.
Tilbake til innholdet