Sett inn en kolonne eller rad - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Sett inn en kolonne eller rad
Høyreklikk den valgte rad eller kolonne, til høyre for kolonnen eller under raden du vil sette inn og velge Sett inn fra kontekstmenyen eller trykk Ctrl+"Pluss-tegnet".
Tilbake til innholdet