Sette inn en kommentar - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Sette inn en kommentar

Merk cellen der du vil sette inn en kommentar og klikk kategorien Se gjennom på båndet. Klikk på Ny Kommentar-knappen i Kommentarer-gruppen. Skriv en kommentar, klikk deretter utenfor kommentarboksen. Pek på cellen for å se kommentaren.
Tilbake til innholdet