Skrive inn en formel - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Skrive inn en formel
Velg cellen der du vil sette inn formelen, trykker du på <=>, og skriv inn formelen ved hjelp av verdier, cellereferanser, operatorer og funksjoner. Trykk Enter når du er ferdig.
Tilbake til innholdet