Slette en kolonne eller rad - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Slette en kolonne eller rad
Velg raden eller kolonnen og enten høyreklikk på dem og velg Slett fra kontekstmenyen, eller klikk på Slett-knappen i Cellergruppen i kategorien Hjem, eller trykk Ctrl + "Minus-tasten".
Tilbake til innholdet