Tilgjengelig veiledninger - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Word
 1. Sjekk dokumentegenskaper og undersøk et dokument for skjult informasjon (01:07)
 2. Send et dokument som PDF-fil fra Word (00:38)
 3. Valg av stiler og utforming for et dokument (02:04)
 4. Sett inn en ferdigdefinert forside (00:34)
 5. Sett inn en innholdsfortegnelse (00:37)
 6. Start med sidetall 1 på side 3 (01:29)
 7. Sett inn bilder og figurer (01:55)
 8. Konverter eldre Word 97-2003 filer til nyeste format (00:38)
 9. Lagre et dokument som PDF-fil (00:48)
 10. Sett inn topptekst og bunntekst i et dokument (01:12)
 11. Sett inn bilde eller video fra nett (01:19)
 12. Sett inn et vannmerke i dokumentet (00:58)
 13. Bruk av navigasjonsruten (00:58)
 14. Sett inn merknader og kommentarer (01:17)
 15. Endre utskriftsformat; marg, retning, størrelse og spalter (00:58)
 16. Bruk av SmartArt-grafikk i dokumenter (01:54)
 17. Sett inn en tabell (03:05)
 18. Bruk av sporing i dokumenter (01:12)
 19. Masseutsendelse (fletting) til e-post fra Word (01:56)
 20. Flette til etiketter (02:30)
Excel
 1. Sett inn topptekst og bunntekst (01:12)
 2. Bruk betinget formatering av celler og områder (01:02)
 3. Skriv inn en brøk og gjør en utregning (00:53)
 4. Bruk av logiske navn på celler og områder (01:13)
 5. Lag et diagram og lagre oppsettet som en mal (02:15)
 6. Lag et diagram med primær- og sekundær akse (01:04)
 7. Lag et dynamisk diagram (00:55)
 8. Velg et tema for din tabell og ditt diagram (00:52)
 9. Lag Sparkline-diagrammer i celler (01:33)
 10. Bruk av tabeller i Excel (02:16)
 11. Prosentregning (01:29)
 12. Hent data automatisk fra internett (02:46)
 13. Beskytt dine ark og arbeidsbok med passord for åpning (01:16)
 14. Bruk av funksjonen HVIS for å gjøre en logisk test, og navgi celler (01:43)
 15. Lag en disposisjon for (gruppere) data i et regneark ved bruk av Delsammendrag (00:48)
 16. Filtrere data i en tabell ved bruk av Slicer (01:22)
 17. Slå sammen celler med fornavn, mellomnavn og etternavn til en celle med fullt navn (00:49)
Outlook
 1. Endre innstilling for Leseruten (00:53)
 2. Opprette signaturer (02:00)
 3. Send en e-post (02:26)
 4. Følg opp innkommet e-post på en bestemt dato (01:03)
 5. Opprett en mappestruktur (01:02)
 6. Flytt e-post til en mappe (00:50)
 7. Kategorisering av e-poster (01:25)
 8. Lagre e-post lokalt eller påfilserver (01:03)
 9. Legg til og fjern mapper i Favoritter (00:52)
 10. Opprydding i gamle og store e-poster (01:40)
 11. Vi e-poster som diskusjoner (01:23)
 12. Bruk av hurtigtrinn for å flytte e-poster (00:55)
 13. Aktivere/deaktivere Blindkopi-feltet (00:21)
 14. Finn tidligere e-poster fra en avsender (00:36)
 15. Visningsoppsett for; Mapperute, Leserute og Gjøremålsfelt (00:59)
 16. Outlook Social Connector og bruk av Personruten (01:30)
 17. Opprette en oppgave (01:26)
 18. Forskjellige visninger av kalender (01:22)
 19. Lage en kalenderavtale (01:03)
 20. Innkalle personer til et møte og regelmessig (02:34)
 21. Bruk av Kalendergruppe (00:55)
 22. Kategoriser avtaler og møte (00:45)
 23. Legge avsender i en e-post til i din kontaktliste (01:24)
 24. Opprette og redigere en kontakt (01:57)
 25. Opprette privat distribusjonsliste (01:01)
 26. Automatisk svar (fraværende) (01:18)
 27. Flytt fil fra disk til en mappe i Outlook (00:28)
 PowerPoint
 1. Opprett en ny presentasjon (01:44)
 2. Velg et tema for å utforme din presentasjon (00:50)
 3. Sett inn bilde, figur og SmartArt (02:50)
 4. Bruk av overgang og animasjon (02:56)
 5. Sett inn et diagram fra Excel og legg til en animasjon (01:57)
 6. Sett inn et organisasjonskart (02:49)
 7. Sett inn og bruker video fra nett og lokal fra PC (03:07)
 8. Samarbeid og kommenter i en presentasjon (01:44)
 9. Forhåndsvis en presentasjon på 1/4 av din skjerm (00:36)
Minikurs
1. Minikurs Word (16:17)
Tilbake til innholdet