Tilgjengelig veiledninger - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Word
  1. Sjekk dokumentegenskaper og undersøk et dokument for skjult informasjon (01:07)
  2. Send et dokument som PDF-fil fra Word (00:38)
  3. Valg av stiler og utforming for et dokument (02:04)
  4. Sett inn en ferdigdefinert forside (00:34)
  5. Sett inn en innholdsfortegnelse (00:37)
  6. Start med sidetall 1 på side 3 (01:29)
  7. Sett inn bilder og figurer (01:55)
  8. Konverter eldre Word 97-2003 filer til nyeste format (00:38)
  9. Lagre et dokument som PDF-fil (00:48)
  10. Sett inn topptekst og bunntekst i et dokument (01:12)
  11. Sett inn bilde eller video fra nett (01:19)
  12. Sett inn et vannmerke i dokumentet (00:58)
  13. Bruk av navigasjonsruten (00:58)
  14. Sett inn merknader og kommentarer (01:17)
  15. Endre utskriftsformat; marg, retning, størrelse og spalter (00:58)
  16. Bruk av SmartArt-grafikk i dokumenter (01:54)
  17. Sett inn en tabell (03:05)
  18. Bruk av sporing i dokumenter (01:12)
  19. Masseutsendelse (fletting) til e-post fra Word (01:56)
  20. Flette til etiketter (02:30)
Excel
  1. Sett inn topptekst og bunntekst (01:12)
  2. Bruk betinget formatering av celler og områder (01:02)
  3. Skriv inn en brøk og gjør en utregning (00:53)
  4. Bruk av logiske navn på celler og områder (01:13)
  5. Lag et diagram og lagre oppsettet som en mal (02:15)
  6. Lag et diagram med primær- og sekundær akse (01:04)
  7. Lag et dynamisk diagram (00:55)
  8. Velg et tema for din tabell og ditt diagram (00:52)
  9. Lag Sparkline-diagrammer i celler (01:33)
  10. Bruk av tabeller i Excel (02:16)
  11. Prosentregning (01:29)
  12. Hent data automatisk fra internett (02:46)
  13. Beskytt dine ark og arbeidsbok med passord for åpning (01:16)
  14. Bruk av funksjonen HVIS for å gjøre en logisk test, og navgi celler (01:43)
  15. Lag en disposisjon for (gruppere) data i et regneark ved bruk av Delsammendrag (00:48)
  16. Filtrere data i en tabell ved bruk av Slicer (01:22)
  17. Slå sammen celler med fornavn, mellomnavn og etternavn til en celle med fullt navn (00:49)
Outlook
  1. Endre innstilling for Leseruten (00:53)
  2. Opprette signaturer (02:00)
  3. Send en e-post (02:26)
  4. Følg opp innkommet e-post på en bestemt dato (01:03)
  5. Opprett en mappestruktur (01:02)
  6. Flytt e-post til en mappe (00:50)
  7. Kategorisering av e-poster (01:25)
  8. Lagre e-post lokalt eller påfilserver (01:03)
  9. Legg til og fjern mapper i Favoritter (00:52)
  10. Opprydding i gamle og store e-poster (01:40)
  11. Vi e-poster som diskusjoner (01:23)
  12. Bruk av hurtigtrinn for å flytte e-poster (00:55)
  13. Aktivere/deaktivere Blindkopi-feltet (00:21)
  14. Finn tidligere e-poster fra en avsender (00:36)
  15. Visningsoppsett for; Mapperute, Leserute og Gjøremålsfelt (00:59)
  16. Outlook Social Connector og bruk av Personruten (01:30)
  17. Opprette en oppgave (01:26)
  18. Forskjellige visninger av kalender (01:22)
  19. Lage en kalenderavtale (01:03)
  20. Innkalle personer til et møte og regelmessig (02:34)
  21. Bruk av Kalendergruppe (00:55)
  22. Kategoriser avtaler og møte (00:45)
  23. Legge avsender i en e-post til i din kontaktliste (01:24)
  24. Opprette og redigere en kontakt (01:57)
  25. Opprette privat distribusjonsliste (01:01)
  26. Automatisk svar (fraværende) (01:18)
  27. Flytt fil fra disk til en mappe i Outlook (00:28)
 PowerPoint
  1. Opprett en ny presentasjon (01:44)
  2. Velg et tema for å utforme din presentasjon (00:50)
  3. Sett inn bilde, figur og SmartArt (02:50)
  4. Bruk av overgang og animasjon (02:56)
  5. Sett inn et diagram fra Excel og legg til en animasjon (01:57)
  6. Sett inn et organisasjonskart (02:49)
  7. Sett inn og bruker video fra nett og lokal fra PC (03:07)
  8. Samarbeid og kommenter i en presentasjon (01:44)
  9. Forhåndsvis en presentasjon på 1/4 av din skjerm (00:36)
Minikurs
1. Minikurs Word (16:17)
Tilbake til innholdet