Tolking av datosystem i Excel - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Tolking av datosystem i Excel
Datoer er ofte en viktig del av en dataanalyse. Du stiller deg ofte spørsmål som for eksempel: Når ble et produkt kjøpt, hvor lang tid vil en oppgave i et prosjekt ta eller hva er gjennomsnittlig inntekt for et regnskapskvartal?

Det er viktig å angi datoer på riktig måte for å sikre nøyaktige resultater. I Microsoft Office Excel lagres datoer som fortløpende tall, kalt serieverdier. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. I Microsoft Excel lagres klokkeslett som desimaler, fordi et klokkeslett blir betraktet som en del av en dag.

Eksempel:
Hvor mange dager er det fra 01.01.2008 til 01.02.2008? 01.01.2008 = 39449 og 01.02.2008 = 39480.
Antall dager blir da 39480 - 39449 = 31

Skal du regne ut antall dager mellom 2 datoer må du regne Formel-1.

OBS! Det finnes en funksjon i Excel som heter DAGER360. Denne funksjonen er basert på et år med 360 dager. Dvs. at den regner tolv måneder à 30 dager.

Tilbake til innholdet