Word - Hurtigreferanser - Microsoft Office video-veiledninger

Gå til innhold
Word - hurtigreferanser
Grunnleggende
Kategorien Fil, som ligger i øvre venstre hjørne av programvinduet, erstatter Office-knappen som er i 2007-versjonen av Microsoft Word. Fil-kategorien gir adgang til backstage som inneholder grunnleggende filbehandling-kommandoer, Åpne, Lagre, Skriv ut, Lukk og Alternativer.

Snarveier
 Generelt
 • Åpne et dokument "Ctrl+O"
 • Opprett ny "Ctrl+N"
 • Lagre et dokument "Ctrl+S"
 • Skriv ut et dokument "Ctrl+P"
 • Lukk et dokument "Ctrl+W"
 • Hjelp F1

Redigere
 • Klipp ut “Ctrl+X”
 • Kopier “Ctrl+C”
 • Lim inn “Ctrl+V”
 • Angre “Ctrl+Z”
 • Gjøre om eller Gjenta “Ctrl+Y”
 
Formatering
 • Fet “Ctrl+F”
 • Kursiv “Ctrl+K”
 • Understrek “Ctrl+U”
 • Venstre juster “Ctrl+L”
 • Senter “Ctrl+E”
 • Høyre juster “Ctrl+R”
 • Blokk juster “Ctrl+J”
 
Navigasjon og Layout
 • Opp ett skjermbilde “Pg Up”
 • Ned ett skjermbilde “Pg Dn”
 • Begynnelsen av linjen “Home”
 • Til slutten av linjen “End”
 • Begynnelsen av dokumentet “Ctrl+Home”
 • Slutten av dokumentet “Ctrl+End”
 • Åpne Gå til “F5”

Kategorien Fil (Backstage)
 • Opprette nytt dokument: Klikk på Fil, velg Ny, velg et tomt dokument og klikker på Opprett, eller trykk “Ctrl+N”.
 • Åpne et dokument: Klikk på Fil og velg Åpne, eller trykk “Ctrl+O”.
 • Lagre et dokument: Klikk på Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk “Ctrl+S” eller gå til Fil og klikk Lagre.
 • Lagre et dokument med et annet navn: Klikk på Fil, velg Lagre som, og angi et nytt navn på dokumentet.
 • Forhåndsvise et dokument: Klikk Fil, klikk på Skriv ut og forhåndsvisningsvinduet vil være til høyre.
 • Skrive ut et dokument: Klikk Fil og velg Skriv ut og klikk Skriv ut eller trykk “Ctrl+P”.
 • Angre: Klikk på Angre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang eller trykke “Ctrl+Z”.
 • Lukke et dokument: Klikk på Fil, velg Lukk, eller trykk “Ctrl+W”.
 • Få hjelp: Trykk “F1” for å åpne Hjelp-vinduet. Eller klikk på spørsmålstegnet i øverste høyre hjørne. Skriv inn spørsmålet og trykk på “Enter”.
 • Avslutt Word: Klikk på Fil og klikk Avslutt, eller klikk på Lukk-knappen i øvre høyre hjørne, eller trykk “Alt+F4”.

Formatering
 • Klipp ut eller Kopier tekst: Merk teksten du vil klippe ut eller kopiere og klikk på Klipp ut eller Kopier-knappen i gruppen Utklippstavle i kategorien Hjem.
 • Lime inn tekst: Plasser innsettingspunktet der du vil lime og klikk på Lim inn-knappen i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.
 • Format valgt tekst: Bruk kommandoene i Skrift-gruppen på kategorien Hjem, eller klikk dialogboksvelgeren i Skrift-gruppen for å åpne dialogboksen Skrift.
 • Kopier formatering med “Kopier format”: Velg teksten med formateringen du vil kopiere og klikk på “Kopier format” knappen i Utklippstavle-gruppen      på kategorien Hjem. Deretter velger du teksten du vil bruke den kopierte formatering på.
 • Endre avsnittsjustering: avsnitt (ene) og klikk på riktig justering knappen (Venstre juster, Midt still, Høyre juster eller Blokkjustering) i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.
 • Øk innrykk på et avsnitt: Klikk på Øk innrykk-knappen i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.
 • Redusere en innrykk: Klikk på Reduser innrykk-knappen i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.
 • Legge til en tabulator: Klikk på Tabulator justering boksen på linjalen til du ser den typen Tabulator du vil      sette inn. Klikk deretter på linjalen der du vil sette inn tabulator.
 • Justere eller fjern en tabulator: Klikk og dra tabulatoren ( L ) til ønsket posisjon på linjalen. Klikk og dra tabulatoren ut av linjalen for å fjerne den.
 • Endre linjeavstand i avsnitt: Klikk linjeavstand-knappen i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og velg et alternativ fra listen.
 • Opprette en punktliste eller nummerert liste: Merk avsnittene hvor du vil sette inn punkt eller nummer og klikk på Punktmerking eller Nummerering-knappen i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.
 • Endre et dokuments marger: Klikk kategorien Sideoppsett på båndet, klikk på knappen Marger i Utskriftsformat-gruppen, og velg en innstilling.
 • Endre sideretningen: Klikk kategorien Sideoppsett på båndet, klikk på knappen Retning i Utskriftsformat-gruppen, og velg et alternativ fra listen.
 • Sette inn en topptekst eller bunntekst: Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk på Topp- eller Bunntekst-knappen i Topptekst og bunntekst-gruppen.
 • Sette inn et manuelt sideskift: Klikk kategorien Sideoppsett på båndet, og klikk på Skift-knappen i Utskriftsformat-gruppen, og velg hvilken type Sideskift du vil sette inn.
 • Sette inn et inndelingsskift: Klikk kategorien Sideoppsett på båndet, klikker på Skift-knappen i Utskriftsformat-gruppen, og velg hvilken type Inndelingsskift du vil sette inn.
 • Korriger en stavefeil: Høyreklikk feilen og velg en korrigering fra kontekstmenyen. Du kan også trykke “F7” å kjøre stavekontroll.
 • Finne tekst: Klikk Søk-knappen i Redigering-gruppen på kategorien Hjem. For å erstatte tekst: Klikk på Erstatt-knappen i Redigering-gruppen på      kategorien Hjem.
 • Flytte tekst med mus: Marker teksten du vil flytte, dra teksten til en ny plassering og slipp museknappen.

Tabeller
 • Sette inn en tabell: Klikk kategorien Sett  inn på båndet, klikk på knappen Tabell i Tabeller-gruppen, og velg Sett inn tabell fra menyen.
 • Sette inn en kolonne eller rad: Klikk kategorien Oppsett under Tabellverktøy og bruke kommandoene som ligger i rader og kolonner gruppe.
 • Slette en kolonne eller rad: Merk raden eller kolonnen du vil slette, klikker du kategorien Oppsett under Tabellverktøy, klikker du på Slett-knappen i rader og kolonner gruppen, og velg et passende alternativ fra menyen.
 • Juster kolonnebredden eller radhøyden: Velg raden eller kolonnen du vil justere, klikker du kategorien Oppsett under Tabellverktøy, og bruke kommandoene som ligger i Cellstørrelse gruppen.
 
Masseutsendelse
 • Velg en dokumenttype: Klikk kategorien Masseutsendelser på båndet, klikk Startutskrifts fletting-knappen i “Start utskriftsfletting”-gruppen, og velg typen dokument du vil opprette.
 • Koble dokumentet til en datakilde: I gruppen “Start utskriftsfletting” i kategorien Masseutsendelser, klikker du på Velg mottakere-knappen.
 • Spesifiser mottakere: I gruppen “Start utskriftsfletting” i kategorien Masseutsendelser, klikk Rediger mottakerliste-knappen.
 • Sett inn flettefelt: Plasser innsettingspunktet der du vil sette inn flettefelt (e) og bruke kommandoer som finnes i gruppen Skriv og sett inn felt-gruppen i kategorien Masseutsendelser.
 • Forhåndsvis brevene: I gruppen “Forhåndsvis resultater” i kategorien Masseutsendelser, klikker du på Forhåndsvis resultater- knappen.
 • Fullfør flettingen: I Fullfør-gruppen i kategorien Masseutsendelser, klikker du Fullfør og Slå sammen-knappen og velg et alternativ fra listen.
 
Tegning og Grafikk
 • Sette inn Utklipp: Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk på knappen Utklipp i Illustrasjoner-gruppen. Skriv inn navnet på det du leter etter i "Søk etter" boksen og klikk på Søk.
 • Sette inn et bilde: Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk på knappen Bilde i Illustrasjoner-gruppen. Finn og velg bildet du vil sette inn og klikk deretter på Sett inn.
 • Juster tekstbryting: Klikk på objektet, klikker Tekstbryting-knappen i Ordne-gruppen, og velg et alternativ fra listen.
 • Tegne en figur: Klikk kategorien Sett inn på båndet, klikke Figurer-knappen i Figurer-gruppen, og velg den formen du vil sette inn. Deretter klikker du der du vil tegne figuren og dra til figuren har nådd ønsket størrelse. Hold nede “Shift”-tasten mens du drar for å tegne en perfekt proporsjonert figur eller rett linje.
 • Flytte et objekt: Klikk på objektet og dra det til et nytt sted. Slipp museknappen når du er ferdig.
 • Endre størrelsen på et objekt: Klikk på objektet for å merke det, klikker og drar en av sine størrelseshåndtak håndtak (o), og slipp museknappen når objektet har nådd ønsket størrelse. Hold nede “Shift”-tasten mens du drar for å opprettholde objektets proporsjoner mens størrelsen endres
 • Slette et objekt: Merk objektet og trykk på “Del”-knappen.
 • Formatere et objekt: Klikk på objektet og bruk kommandoene som ligger i kategorien Format.
 • Sette inn et WordArt-objekt: Marker teksten. Klikk kategorien Sett inn på båndet, klikker WordArt-knappen i Tekst-gruppen, og velg et design fra WordArt Gallery.
Tilbake til innholdet